Poukama-hanke

Poukama – Pohjoisen kalastuskulttuurien uudet mahdollisuudet

Poukama-hankkeessa (2011–2014) tarkasteltiin pohjoisen Suomen kalastuskulttuuriperinnettä ja siitä nousevia uusia mahdollisuuksia. Nelivuotinen hanke kuului osana MSL:n ympäristösivistyksen teemaan.

Kalastuksella ja siihen liittyvällä perimätiedolla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä asema Perämeren rannikkoseudulla, Tornionjoella sekä Kuusamon sisävesialueilla. Yksi Poukaman tavoitteista oli kartoittaa katoamassa olevaa kalastuskulttuuriperintöä ja siihen liittyvää esineellistä ja taidollista kulttuuria. Kartoitustyötä tehtiin mm. kuvaamalla alueen museoiden esineistöä sekä tekemällä kalastajahaastatteluja ja kokoamalla sanastoa ja sananlaskuja. Kirjoituskilpailussa koottiin kalastusaiheisia tarinoita.

Ennen kaikkea katse luotiin tulevaan. Keskeinen osa hanketta oli kalannahkatuotteiden uusien mahdollisuuksien ideointi ja kehittäminen. Luotiin uusia prototyyppejä, järjestettiin valtakunnallinen tuotesuunnittelukilpailu ja toteutettiin muotoilutuotteiden näyttelyitä.

Hankkeeseen sisältyi Tornionjoella toteutettu ympäristötaiteen tapahtumaviikko Iso Siika, kylätapahtumia ja seminaareja.

Lataa tiedosto Poukama-hankkeen tuloksia.

Poukamassa tuotettiin muun muassa:
Muotoilukilpailu
Kalastusaiheinen kirjoituskilpailu
Iso Siika -ympäristötaidefestivaali Tornionjokivarren kylissä
Iso Siika -dokumenttifilmi
Muotoilua että perinnettä -näyttely Oulussa, Kalajoella ja Torniossa
Poukama – Uutta luovaa kalastuskulttuuria -kirja, jonka voit ladata tästä.
Kalannahkaisten muotoilutuotteiden pienoisnäyttely

Linkit