Tunne Maisema

Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus käynnistyi Tunne maisema -pilottihankkeen myötä, jossa ympäristösivistys-käsitettä ja siihen liittyvää arvoulottuvuutta – eettisyys, ekologisuus, esteettisyys ja emotionaalisuus – avattiin yleisellä tasolla. Maisemasuhdetta kartoitettiin eri osa-alueiden välityksellä: tunnistaminen, tiedollisessa ja tieteellisessä mielessä tunteminen, konkreettinen tunteminen esim. luonnossa liikuttaessa ja maisemanlukutaito. Maisemasuhteeseen liittyy lisäksi emotionaalinen aspekti, luonnonrakkaus, joka ilmenee kiintymyksenä luontoon.

Tunne maisema lähti tekemisen kautta, taiteen keinoin avaamaan ympäristösivistyksen käsitettä. Jyväskylän taidemuseossa 17.6.- 23.10.2011 järjestetty Tunne maisema -näyttely rinnasti kultakauden taiteilijoiden Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomessa ja keskisuomalaisista aiheista maalaamia teoksia nykytaiteen kanssa. Näyttelyyn liittyy Maahengen kustantaman Tunne maisema -kirjan lisäksi verkkojulkaisu, johon sisältyy ympäristökasvatuksellista materiaalia ja oppimistehtäviä, jotka on pyritty integroimaan mahdollisimman useaan oppiaineeseen sopiviksi.