Vuosi metsässä

Vuosi metsässä -valokuvanäyttely on kuvaus vuodenkierrosta metsässä sekä kokijan tuntemuksista metsän hiljaisuudessa, ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Kuvamateriaalia varten Willamo vietti pitkiä ajanjaksoja kuvauskohteessaan, luonnontilaisessa suojellussa metsässä.

Willamo käsittelee metsää omien juuriensa kasvualustana sekä osana kulttuuriperintöä. Vertailun kohteena ovat ikimetsät ja talousmetsät sekä näiden merkitys nyky-Suomessa. Näyttely nostaa esiin kysymyksiä metsien merkityksestä. Metsä on tärkeä suomalaiselle ja monilla tavoilla hyödynnettävä luonnonvara; se on vapaa-aikaa ja virkistäytymistä varten, siellä voi samoilla ja marjastaa. Toisaalta metsä tarkoittaa myös rahaa ja työtä. Heikki Willamo pohdiskelee kuviensa kautta myös esimerkiksi eläinten sopeutumista ihmisten metsiin ja eläinten merkitystä ihmiselle.

Luontosuhde kuvaa ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä sitä, nähdäänkö ihminen luonnon osana. Biologisesti näin tietysti onkin, vaikkakin näkökannasta riippuen voidaan katsoa, että ihmisellä on muuhun luontoon nähden erityisasema. Luontosuhtautuminen voi olla yksi ympäristöongelmien taustatekijä. Ihminen ei koe olevansa osa luontoa vaan näkee luonnon toiminnan ja kulutuksen välineenä. Ympäristökasvatuksessa ihmisen huomioiminen osana luontoa voi helpottaa omakohtaisen asenteen löytymistä sekä vastuullisuutta ympäristönsuojelussa.

Näyttely sisältää 30 mustavalkoista luontokuvaa. Näyttelyn ovat tuottaneet Maaseudun Sivistysliitto, Maahenki Oy ja Natur och Miljö.