Vuosi metsässä Valokuvakeskus Nykyaika, Tampere

”Kaiken on tapahduttava tässä metsässä, yhden vuoden aikana”, Heikki Willamo päätti. Hän valokuvasi 200 hehtaarin rauhoitettua aluetta yhden vuodenkierron ajan (2009-10). Hän vietti luonnontilaisessa suojellussa metsässä kerrallaan 1-4 vuorokauden jaksoja tutkien metsää ja sen lajistoa, nauttien kiireettömistä päivistä ja värjötellen hyytävän kylminä kuutamoöinä miettien metsän elämää.

Näyttelyn kuvista on aistittavissa kokijan henkilökohtaisia tuntemuksia metsän hiljaisuudessa. Willamo käsittelee metsää omien juuriensa kasvualustana sekä osana kulttuuriperintöä. Hän pohdiskelee kuviensa kautta esimerkiksi eläinten sopeutumista ihmisten metsiin ja eläinten merkitystä ihmiselle. Kuvat nostavat esiin kysymyksiä metsien merkityksestä ja luontosuhteestamme. Metsä on tärkeä suomalaiselle ja monilla tavoilla hyödynnettävä luonnonvara.

Vuosi metsässä -näyttelyn ovat tuottaneet Maaseudun Sivistysliitto, Maahenki Oy ja Natur och Miljö osaksi ympäristösivistyksen laajaa hankekokonaisuutta.