Metsäkuvia-keskusteluluennot Kuopion taidemuseossa

Metsäkuvia on luentosarja, jossa asiantuntijat keskustelevat yleisön kanssa metsien käyttöön ja suojeluun liittyvistä asenteista ja arvoista. Mitä metsä meille suomalaisille merkitsee mielenmaisemana, luonnontilana, esteettisenä elämyksenä sekä aineellisten antien ja hyvinvoinnin luojana? Luentosarja järjestetään Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Kultainen metsä -näyttelyn yhteydessä Kuopion taidemuseossa. Näyttely on esillä 7.6.–29.9.2013.

Näyttely ja keskusteluluennot ovat osa Maaseudun Sivistysliiton ja Natur och Miljön ympäristösivistyksen hanketta. Hanke koostuu näyttelyistä, julkaisuista ja tapahtumista, joiden pääteemana on ihmisen henkilökohtainen luonto- ja ympäristösuhde. Hanke rohkaisee nauttimaan luonnosta, mutta samalla haastaa kohtuullisuuteen ja vastuullisuuteen luonnon käyttämisessä.

METSÄKUVIA-LUENTOSARJAN OHJELMA
Tilaisuudet ovat Kuopion taidemuseossa, Kauppakatu 35, Kuopio.
Sisäänpääsy näyttelyn pääsymaksulla.

LAUANTAI 10.8. klo 14
Kultainen metsä – rahat vai henki?

Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo

Ritva Kovalainen
Valokuvataiteilija Ritva Kovalaisen taiteen ytimenä on ihmisen ja luonnon välinen suhde. Kemiössä asuva taiteilija työskentelee usein valokuvaa ja runoutta yhdistäen. Näyttelyiden ohella hän on julkaissut lukuisia valokuvakirjoja.

Sanni Seppo
Valokuvataiteilija Sanni Sepon työn lähtökohta on yhteiskunnallisuudessa ja dokumentaarisuudessa. Hän nostaa töissään esiin yksilöitä, jotka elävät omaan tapaansa erilaisten sosiaalisten tilanteiden puristuksessa. Myös ihmisen ja luonnon suhde on ollut kantava teema hänen tuotannossaan.

LAUANTAI 31.8. klo 14
Mitä ympäristösivistys on?

Professori Yrjö Sepänmaa ja dosentti Teppo Korhonen

Yrjö Sepänmaa
Yrjö Sepänmaa on Itä-Suomen yliopiston ympäristöestetiikan professori. Hän on johtanut kansainvälisen ympäristöestetiikan konferenssisarjan toteutusta ja kirjahanketta. Hän on ollut mukana MSL:n ympäristösivistyshankkeen ideoinnissa ja valmistelee nyt tutkimusta esteettisestä ympäristösivistyksestä.

Teppo Korhonen
Dosentti Teppo Korhonen on Helsingin yliopiston yliopistonlehtorina ja sitä ennen Museoviraston tutkijana paneutunut suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin ja kulttuuriympäristöön sekä tutkimuksen että suojelun näkökulmista. Korhosen erikoisalueita ovat rakennuskulttuuri ja maatalouden historia.

LAUANTAI 7.9. klo 14
Terveys tulee metsästä

Kirjailija Matti Mäkelä ja professori Liisa Tyrväinen

Matti Mäkelä
Matti Mäkelä on kirjailija, kolumnisti, kriitikko ja kyläaktivisti. Viime vuosina Mäkelä on kirjoittanut erityisesti maaseudun olemassaolon puolesta, viimeksi tavallisen suomalaisen metsäsuhdetta kuvaavan Metsäläisen saarnakirjan.

Liisa Tyrväinen
Liisa Tyrväinen toimii luontomatkailun ja metsien virkistyskäytön professorina Metsäntutkimuslaitoksessa Metlan Rovaniemen yksikössä. Hän on tutkinut suomalaisten luontosuhdetta ja -arvostuksia sekä metsien terveyshyötyä. Hän toimii Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman johtajana.

LAUANTAI 14.9. klo 14
Luonnontilaisen metsän ekologia ja suojelu
MMT Timo Kuuluvainen ja FT, dosentti Pertti Renvall

Timo Kuuluvainen
Tutkija Timo Kuuluvainen on osallistunut tekijänä useisiin kirjoihin, jotka houkuttavat lukijaa löytämään omat polkunsa suomalaisiin luonnonmetsiin. Yhdessä Petri Keto-Tokoin kanssa Timo Kuuluvainen sai vuoden 2011 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon teoksesta Suomalainen aarniometsä.

Pertti Renvall
FT, dosentti Pertti Renvall on tutkinut metsäluonnon monimuotoisuutta ja etenkin Kuopion kaupungin kasvistoa, puistoja ja puistometsiä. Kiinnostuksen piiriin kuuluvat mm. uhanalaisten ja harvinaisten kasvien esiintymät sekä puistopuiden lahottajasienet. Renvall johtaa Kuopion luonnontieteellistä museota.

LAUANTAI 21.9. klo 14
Metsä ja mieli

FT, tutkija Kati Vierikko ja professori Atte von Wright

Kati Vierikko
Ympäristötieteiden tohtori Kati Vierikko on tutkinut suomalaisten metsien ekologista kestävyyttä. Väitöstyössään hän tarkasteli suomalaisten metsänomistajien, -ammattilaisten ja viranomaisten käsityksiä ja tulkintoja metsien kestävästä käytöstä. Tutkimustyön ohessa Vierikko on puolustanut helsinkiläisten metsien olemassa oloa ja niiden luonnonmukaisuutta kunnioittavaa hoitoa.

Atte von Wright
Atte von Wright on syntyperäinen kuopiolainen, ja toimii elintarvikebiotekniikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on pitkäaikainen toimija Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksessä, ja osallistunut aktiivisesti erityisesti kaupunkimetsistä käytyyn keskusteluun.

HIDAS TANSSI – RUNOJA METSÄSTÄ

LAUANTAINA 15.6.21.3. klo 16 Metsärunomatinea
esiintyjinä näyttelijä-ohjaaja Jari Hietasen ohjaama ryhmä

Metsärunomatinea liittyy kolmipäiväiseen runotyöpajaan, jonka harjoituksia yleisöllä on mahdollisuus seurata Kuopion taidemuseossa to–la 13.–15.6.

Jari Hietanen
Näyttelijä Jari Hietanen on tuttu kasvo teatterista, televisiosta ja elokuvista. Näyttelijäntyön lisäksi hänet tunnetaan elokuvantekijänä, ohjaajana ja kirjoittajana. Luonto ja luontokokemus ovat olleet Hietaselle tärkeitä lapsuudesta lähtien.

NÄYTTELYN YLEISÖOPASTUKSET

tiistaisin 11.6.–27.8. klo 15


    Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ymp2012m/public_html/wp-content/themes/ymparistosivistys/themesettings/dronetheme.class.php on line 199
  • Näyttelyuutiset