Näyttelyt

Grey Cube Galleriat Korkeasaaressa

Korkeasaaren kauan tyhjillään olleet karhulinnat muuntuvat paikkasidonnaisen nykytaiteen näyttämöiksi ja saavat nimekseen Grey Cube Galleriat. Näyttelyohjelmisto sekä kolmelle päivälle levittäytyvä Grey Cube Festival ovat saaneet innoitusta karhulinnojen historiasta ja paikan identiteetistä. Teoksissa tutkitaan toiseutta, elämänmuotojen erilaisia representaatioita ja moninaisia olemassaolon tapoja. Grey Cube Galleriat sijoittavat itsensä valkoisen kuution (white cube) ja mustan laatikon (black box) välimaastoon ammentaen molempien taiteiden perinteestä.

greycube.paikantuntu.fi

Tunne+Tila Raumalla kesällä 2014

Vanha Sepän talo ja sen puutarha ovat olleet pitkään tyhjillään ja niiden kohtalo on auki. Talo puutarhoineen on välitila, jonne sijoitettuna teos tuo paikalle elämää ja avaa pihapiirin kaikille kaupunkilaisille ja Raumalla vieraileville. Teos luo paikalle väliaikaisen identiteetin, joka voi myös virittää keskustelua talon tulevaisuudesta.

Tunne+Tila -teos kytkeytyy RaumArsin kevään 2014 residenssitaiteilijan Nicolina Butoracin teokseen Yrttitarha.

Kaupunkilaiset voivat osallistua teokseen mm. istutustalkoissa, kasvien kastelussa ja hoidossa ja elokuun lopulla sadonkorjuutapahtumassa. Kasvien kasvatukseen, istutukseen ja hoitoon osallistuu paikallisia koululuokkia ja Rauman Seudun Katulähetys ry:n nuoria. Teoksen osat jatkavat elämää kesän päätyttyä todennäköisesti Raumalaisen koulun pihalla.

tunnetila.paikantuntu.fi