Kaikille avoin Syötävä puisto Mustikkamaalle Helsinkiin

Syötävä puisto on kaikille avoin puutarha, jonka sadosta ja kesäisestä toiminnasta saa nauttia kuka tahansa. Puisto tarjoaa mahdollisuuden viljellä hyötykasveja avomaalla, tutustua ruokasienten viljelykokeiluun ja osallistua kesäiltojen konsertteihin hedelmäpuiden ja marjapensaiden katveessa.

Syötävän puiston perustaminen Helsinkiin Mustikkamaalle on kokeellinen hanke, jonka tavoitteena on monipuolistaa ja syventää kaupunkilaisten ympäristösuhdetta sekä avata erilaisia näkökulmia kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Kokeilusta saadaan kokemusta, jota on tarkoitus levittää myöhemmin muillekin paikkakunnille.

Syötävä puisto tarjoaa kaupunkilaisille kosketuksen viljelyyn ja tarjoaa satoa niillekin, joilla ei ole omaa puutarhaa. Tarkoituksena on motivoida erilaisia ryhmiä puiston käyttäjiksi ja kehittäjiksi talkooperiaatteella. Puiston saa varata pienten tapahtumien ja työpajojen järjestämistä varten kotisivujen kautta.

Mustikkamaan Syötävä puisto perustetaan keväällä 2014 osana Maaseudun Sivistysliiton Ympäristösivistyksen hanketta Paikan tuntu – paikan identiteetti, jossa keskustellaan rakennettujen ympäristöjen identiteeteistä, kaupunkilaisten ympäristösuhteesta ja urbaaneista jokamiehen oikeuksista. Näiden teemojen pohjalta on muotoiltu uudenlainen käytännön sovellus,  paikan adoptio -toimintamalli, jossa vähäisellä käytöllä olevia paikkoja ”adoptoidaan”  ja avataan yleisölle.

Puiston kasvillisuuden suunnittelijana toimii ympäristötaiteilija, Satokartta.net-sivun perustaja Joel Rosenberg. Yhteistyökumppanina toimii Korkeasaari, Dodo ry, Lasten ja nuorten Puutarhayhdistys, Puutarha-Martat ja Kulosaaren Yhteiskoulu KSYK. Hanketta tukee Koneen Säätiö.

SEURAA SYÖTÄVÄÄ PUISTOA:
www.syotavapuisto.paikantuntu.fi