Metsäkuvia-luentosarja, Kuopio

Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Kultainen metsä -näyttelyn yhteydessä asiantuntijat keskustelevat yleisön kanssa metsien käyttöön ja suojeluun liittyvistä asenteista ja arvoista. Mitä metsä meille suomalaisille merkitsee mielenmaisemana, luonnontilana, esteettisenä elämyksenä sekä aineellisten antien ja hyvinvoinnin luojana?

METSÄKUVIA-LUENTOSARJA
10.8.–21.9.2013 kello 14–15.30
Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio

Lauantai 10.8. klo 14 Kultainen metsä – rahat vai henki?
Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo

Lauantai 31.8. klo 14 Mitä ympäristösivistys on?
Professori Yrjö Sepänmaa ja dosentti Teppo Korhonen

Lauantai 7.9. klo 14 Terveys tulee metsästä
Kirjailija Matti Mäkelä ja professori Liisa Tyrväinen

Lauantai 14.9. klo 14 Luonnontilaisen metsän ekologia ja suojelu
MMT Timo Kuuluvainen ja FT, dosentti Pertti Renvall

Lauantai 21.9. klo 14 Metsä ja mieli
FT, tutkija Kati Vierikko ja professori Atte von Wright

Kultainen metsä -näyttelyn kiertue ja Metsäkuvia-luentosarja ovat osa Maaseudun Sivistysliiton ja Natur och Miljön ympäristösivistyksen hanketta. Hanke koostuu näyttelyistä, julkaisuista ja tapahtumista, joiden pääteemana on ihmisen henkilökohtainen luonto- ja ympäristösuhde. Hanke rohkaisee nauttimaan luonnosta, mutta samalla haastaa kohtuullisuuteen ja vastuullisuuteen luonnon käyttämisessä.