Paikan tuntu, paikan identiteetti: työseminaari Helsingissä

Korkeasaaressa maanantaina 23.9. klo 10–16.30

KUTSUSEMINAARI ASIANTUNTIJOILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

Maaseudun Sivistysliiton hallinnoima Ympäristösivistyksen hanke siirtyy vuoden 2014 alussa käsittelemään kaupunkiluontoa, jokamiehen oikeuksia kaupungeissa, kylissä ja taajamissa, sekä millaisia uusia tapoja ja toiveita tiiviisti asuminen tuottaa ja kuinka niitä ratkotaan asukkaiden ja viranomaisten kesken. Paikan tuntu – paikan identiteetti  avaa näkökulmia taiteen keinoin, myös elämysten ja oppimisen kautta, yhteistyössä mm. tutkijoiden, taiteilijoiden, ympäristöluotsien, elämys- ja matkailualan palveluntuottajien kanssa. Ympäristösivistys-teeman alla toteutetut projektit ja yhteistyökumppanit aiemmilta vuosilta 2010–2013 esitellään hankkeen kotisivuilla http://ymparistosivistys.fi

Vuosina 2014–2017 tapahtumapaikat tulevat sijoittumaan erityisesti rannikkoseudulle, Helsingistä Ouluun: taidetapahtumia, näyttelyitä, keskusteluita, kokeiluja, elämyksiä, oppimista – myös materiaalia nettiin ja mobiililaitteisiin.

Korkeasaaressa järjestettävän työ- ja tutkimusseminaarin tavoite:

        Tuo yhteen erilaisia toimijoita ja käynnistää keskustelua erityisesti kaupunkilaisten ympäristösuhteesta

        Esittelee jokamiehenoikeuksiin, paikkojen adoptointiin ja ympäristöluotsitoimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä

        Tarkastelee nk. epäpaikkoja, epäympäristöjä ja näiden haltuunottoa – millaista kansalaistoimintaa näihin liittyy Suomessa ja Euroopassa

        Avaa ympäristösivistyksen käsitettä: mitä sillä tarkoitetaan ja kenelle ympäristösivistys kuuluu

Seminaari toimii johdantona työseminaarien sarjalle, jossa keskustelunaiheita jatketaan, laajennetaan ja tuodaan mukaan uusia tulevaisuusnäkökulmia.

KOHDERYHMÄ
Tapahtuma on kutsuseminaari, johon osallistuu Maaseudun Sivistysliiton vetämän ympäristösivistyksen hankkeen nykyisiä ja tulevia yhteistyökumppaneita, tutkijoita, opiskelijoita, taiteilijoita, tuottajia ja muita asiantuntijoita.

TARKKA OHJELMA LIITTEENÄ
.

LISÄTIETOA
Maaseudun Sivistysliitto MSL:

kulttuurijohtaja Helka Ketonen, puh. 040 3577 662, helka.ketonen(at)msl.fi
kulttuurituottaja Raija Kallioinen, puh. 040 5636 876, raija.kallioinen(at)msl.fi
Korkeasaaren eläintarha:

hallintopäällikkö Irmeli Lind, puh. (09) 310 78422, 040 334 2947, irmeli.lind(at)hel.fi