Paikan tuntu, paikan identiteetti

Ympäristösivistyksen teemaa toteutetaan vuosina 2014–2016 teemalla Paikan tuntu – paikan identiteetti. Siirry hankesivuille www.paikantuntu.fi.

Paikan tuntu – paikan identiteetti -hankkeessa tutkitaan ihmisen suhdetta paikkaan ja paikallisten ympäristöjen merkitystä ihmiselle.

Miten paikallisidentiteetti kehittyy? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Voiko suhdetta paikkoihin syventää oman osallistumisen kautta? Millaisia seurauksia lähiympäristölle aiheutuu valinnoistamme ja toiminnastamme?

Yhteisö- ja ympäristötaide, näyttelyt, keskustelut ja ympäristökasvatus ovat Paikan tuntu -hankkeessa keinoja selvitellä paikkasuhteitamme. Paikkojen adoptoinnista on kyse, kun etsimme uutta, merkityksellistä käyttöä unohduksiin jääneille välitiloille, joutomaille ja epäpaikoille. Valmennamme myös ympäristöluotseja toteuttamaan löytöretkiä kotiseudun lähiluontoon ja kulttuuriympäristöön.

Paikan tuntu – paikan identiteetti -hanketta toteutetaan vuosina 2014–2016 osana Maaseudun Sivistysliiton laajempaa ympäristösivistyksellistä teemaa. Hanketta tukevat mm. Koneen Säätiö ja Keskitien Tukisäätiö.