TUNNE+TILA

SEURAA TUNNE+TILA -TEOSTA: www.tunnetila.paikantuntu.fi

TUNNE+TILA on taiteilija/muotoilija Päivi Raivion suunnittelema paikkasidonnainen tilateossarja. Julkiseen tilaan sijoittuva teos käsittelee taiteen keinoin Ympäristösivistys-hankkeen keskeisiä teemoja muovaten niistä käsin kosketeltavia kokemuksia ja inspiroivia muistijälkiä.

Paikalliseen tietoon nojaten kaupungista paikannettu välitila, esimerkiksi tyhjä tontti tai joutomaa, muuntuu installaation aikana kokemukselliseksi paikaksi. Teoksissa hyödynnetään syötäviä kasveja ja puutarhateemoja ja toimintoja. Teos toteutuu kolmessa eri kaupungissa vuosina 2014, 2015 ja 2016. Vuonna 2014 teos toteutetaan Raumalle ja kesällä 2015 Varkauteen. Tilateoksen teemat levittäytyvät Paikan tuntu-hankkeen myötä myös Pyhäjoelle kesällä 2014 toteutuvaan Aistipuistoon.

Teos ja sen tekemisen prosessi synnyttää uusia kohtaamisia sekä paikallista ja muualla sovellettavaa tietoa ja työkaluja paikan tuntu ja -identiteetti käsitteiden konkretisoimiseen urbaanissa ympäristössä.

TUNNE+TILA RAUMALLA KESÄLLÄ 2014

Vanha Sepän talo ja sen puutarha ovat olleet pitkään tyhjillään ja niiden kohtalo on auki. Talo puutarhoineen on välitila, jonne sijoitettuna teos tuo paikalle elämää ja avaa pihapiirin kaikille kaupunkilaisille ja Raumalla vieraileville. Teos luo paikalle väliaikaisen identiteetin, joka voi myös virittää keskustelua talon tulevaisuudesta.

Tunne+Tila -teos kytkeytyy RaumArsin kevään 2014 residenssitaiteilijan Nicolina Butoracin teokseen Yrttitarha.

Kaupunkilaiset voivat osallistua teokseen mm. istutustalkoissa, kasvien kastelussa ja hoidossa ja elokuun lopulla sadonkorjuutapahtumassa. Kasvien kasvatukseen, istutukseen ja hoitoon osallistuu paikallisia koululuokkia ja Rauman Seudun Katulähetys ry:n nuoria. Teoksen osat jatkavat elämää kesän päätyttyä todennäköisesti Raumalaisen koulun pihalla.

Teoksen toteutus on osa Maaseudun Sivistysliiton Ympäristösivistyksen teemaan kuuluvaa Paikan tuntu -hanketta, jota tukee mm. Koneen säätiö.

TAUSTAA:

Päivi Raivio on muotoilija ja taiteilija, joka työskentelee julkisen tilan parissa. Raiviolla on monipuolista kokemusta kaupunkimuotoilusta, osallistavasta suunnittelusta, julkisen tilan taiteesta ja kaupunkikulttuurin tuottamisesta sekä eri kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Päivi Raivio on ollut perustamassa Dodo ry:n kaupunkiviljelytoimintaa ja on yksi Kääntöpöytä-kaupunkipuutarhan koordinaattoreista.

Raivio on mukana MSL:n ympäristösivistyshankkeen työryhmässä ympäristötaiteen osalta. Hän osallistuu myös Grey Cube Gallerioiden kulttuuriohjelman ja Syötävän puiston tuotantoon.

SEURAA TUNNE+TILA -TEOSTA JA TAPAHTUMIA:
www.tunnetila.paikantuntu.fi