Ympäristömytologian yleisöluentosarja Joensuussa

Ympäristömytologian Studia Generalia -sarjassa Joensuussa keväällä 2013 pohditaan ympäristöön liittyvää mytologisuutta, arvoituksellisuutta ja aineettomia arvoja. Sarjassa kuullaan eri alojen tutkijoita ja taiteilijoita. Luentosarja on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton.

Vaikka ympäristömytologiaa ei vakiintuneena käsitteenä, tieteenalana tai tutkimussuuntana vielä olekaan, termin molemmat osat – ympäristö ja mytologia – ovat yleisessä käytössä. Mytologia koskee maailman synnyn ja ylläpidon, ihmisen olemassaolon ja toimeentulon sekä sosiaalisen elämän peruskysymyksiä. Usein niitä käsitellään esteettisin keinoin: kertomuksin, kuvin ja rituaalein. Ympäristö puolestaan voidaan ajatella materiaaliseksi, mutta myös sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi, henkiseksi. Yhdyssana, ympäristömytologia, kuulostaa näin selkeältä ja luontevalta.

Tieteissä, taiteissa ja uskonnoissa tulkitaan koko todellisuutta aineellisesta henkiseen – elettyyn, koettuun, keksittyyn ja uskottuun. Keskeisenä kysymyksenä on ympäristön itsensä, mutta myös sen inspiroiman ja siihen projisoidun mytologian, aistimellisuus. Tavoitellaan viime kädessä sitä mikä – Paul Cezannen sanoin – on ”kaikkein arvoituksellisinta ja löytyy aistimusten aineettomasta lähteestä”.


YMPÄRISTÖMYTOLOGIAN STUDIA GENERALIA -SARJAN OHJELMA

Yleisöluennot ovat perjantaisin klo 13.15–14.45 Joensuussa Agora-talon salissa AT100 osoitteessa Yliopistokatu 4, teologisiipi.

PERJANTAI 15.3.
FT Seppo Knuuttila ja professori Yrjö Sepänmaa:
Näkökulmia ympäristömytologiaan

Seppo Knuuttila
FT Seppo Knuuttila on perinteentutkimuksen emeritusprofessori (Itä-Suomen yliopisto). Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on suuntautunut muun muassa kansanomaisen maailmankuvan tieto-opillisiin kysymyksiin, huumoriin ja muihin kulttuurin populaari-ilmiöihin sekä myyttien esittämistapoihin.

Yrjö Sepänmaa
Yrjö Sepänmaa on Itä-Suomen yliopiston ympäristöestetiikan professori. Hän on johtanut 7-osaisen kansainvälisen ympäristöestetiikan konferenssisarjan (1994–2009) toteutusta ja siihen perustuvan Maahenki Oy:n kustantaman kirjasarjan (1999–2012) toimittamista. Sepänmaa on osallistunut Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistys-hankkeen ideointiin ja valmistelee nyt tutkimusta esteettisestä ympäristösivistyksestä.

PERJANTAI 22.3.
Yliopisto-opettaja Pasi Enges:
Ympäristömytologia havaittuna ja kerrottuna

Pasi Enges on folkloristiikan yliopisto-opettaja Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut kansanuskon ja sitä välittävän kertomusperinteen tutkimukseen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat saamelaiset kertomukset yliluonnollisten olentojen kohtaamisista ja niissä kuvastuva ympäristösuhde.

PERJANTAI 5.4.
Professori Lotte Tarkka:
Sampo ja luonnon rajattomat resurssit

Lotte Tarkka on folkloristiikan professori Helsingin yliopistossa. Tutkimuksessaan Tarkka on erikoistunut kalevalamittaiseen runouteen, jota hän lähestyy historiallisen antropologian näkökulmasta: kansanruno puhuu nykymaailmalle vain, jos se suhteutetaan runonlaulajien elämään ja elinympäristöön.

PERJANTAI 12.4.
Dosentti Kirsi Laurén:
Kokemus- ja elämyskertomukset luonnosta henkilökohtaisena mytologiana

Kirsi Laurén on perinteentutkimuksen yliopistonlehtori ja kulttuurisen ympäristötutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut luontosuhteeseen vaikuttavista kulttuurisista arvoista, asenteista ja mielikuvista, joita hän tutkinut muun muassa soihin, metsiin ja rajaseudun elämään liittyvissä kertomuksissa.

PERJANTAI 19.4.
Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo:
Myyttejä metsästä ja metsätaloudesta

Ritva Kovalainen
Valokuvataiteilija Ritva Kovalaisen taiteen ytimenä on ihmisen ja luonnon välinen suhde. Kemiössä asuva taiteilija työskentelee usein valokuvaa ja runoutta yhdistäen ja näyttelyiden ohella hän on julkaissut lukuisia valokuvakirjoja.

Sanni Seppo
Valokuvataiteilija Sanni Sepon työn lähtökohta on yhteiskunnallisuudessa ja dokumentaarisuudessa. Hän nostaa töissään esiin yksilöitä, jotka elävät omaan tapaansa erilaisten sosiaalisten tilanteiden puristuksessa. Myös ihmisen ja luonnon suhde on ollut kantava teema hänen tuotannossaan.

Luentosarjan järjestäjinä ovat Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet, Maaseudun Sivistysliitto ja Pohjois-Karjalan kesäyliopisto.

Sarja on osa Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyksen hanketta. Hanke koostuu näyttelyistä, julkaisuista ja tapahtumista, joiden pääteemana on ihmisen henkilökohtainen luonto- ja ympäristösuhde. Hanke rohkaisee nauttimaan luonnosta, mutta samalla haastaa kohtuullisuuteen ja vastuullisuuteen luonnon käyttämisessä.


    Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ymp2012m/public_html/wp-content/themes/ymparistosivistys/themesettings/dronetheme.class.php on line 199
  • Tapahtumauutiset