Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat ympäristöasioiden vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan.

Maaseudun Sivistysliitto järjestää eri puolilla Suomea valmennuksia ympäristöluotsina toimimiseen. Ensimmäinen pilottikoulutus toteutettiin Kuopion seudulla syksyllä 2013. Kokemuksista laaditaan raportti ja tulevien ympäristöluotsien käyttöön suunnattava aineisto.

Hanki valmiudet vertaistoiminnan vetämiseen oman lähiympäristösi parantamiseksi! Seuraa tarjontaa tältä sivulta ja tule mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Ympäristöluotsitoiminnan taustaa

Jyväskylän taidemuseo käynnisti vuonna 2006 vapaaehtoiseen vertaistoimintaan perustuvan kulttuuriluotsiohjelman, jossa luotsin voi pyytää mukaan vaikkapa näyttelykäynnille museoon tai seuraksi konserttiin. Nykyisin palvelua koordinoi Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluyksikkö. Kulttuuriluotsitoiminta on osoittautunut erittäin suosituksi tavaksi tuoda aiemmin marginaaliin jääneitä yleisöjä kulttuuritoiminnan piiriin. Toiminta on parhaillaan laajenemassa myös moniin muihin kaupunkeihin. Alkusysäys ympäristöluotsien ideaan on lähtöisin kulttuuriluotsauksesta, sen koetusta tarpeellisuudesta ja hyvistä kokemuksista. Mallia uuden toiminnan valmisteluun harjoiteltiin yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon ja viiden ympäristöasioista kiinnostuneen kulttuuriluotsin kanssa.

Neljä e:tä – ja viides

Ympäristöluotsauksen tarkoituksena on löytää uudenlaisia toimintamalleja vapaaehtoiseen vertaistoimintaan paitsi yksilö- myös yhteisötasolla. Ympäristöluotsit toimivat eettisen, esteettisen, ekologisen ja emotionaalisen ympäristösuhteen viitekehyksessä, unohtamatta vastuullista suhdetta viidenteen e:hen, ekonomiaan. Näitä edustavat mm. luonnon hyödyntäminen villien ruoka-aarteiden keräämisen myötä; luonnosta nauttiminen esteettisellä tasolla; luonnosta ja asuinympäristöstä huolehtiminen; ympäristön ja maiseman muutokseen vaikuttaminen esim. ympäristöaktivistien ja asukasyhdistysten yhteen saattamisen kautta; luontoon liittyvien omakohtaisten, oman oivalluksen kautta syntyvien emotionaalisten tasojen syventäminen; kokemusten jakaminen vertaistoiminnan kautta.

Ympäristöluotsit Kuopio

Hakuaika on päättynyt! Uusista valmennuksista tiedotetaan tällä sivulla.