Ympäristöluotsit Kuopio

Maaseudun Sivistysliitto toteuttaa Kuopion seudulla syksyn 2013 aikana ympäristöluotsitoimintaan valmentavan pilottikoulutuksen. Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita henkilöitä, jotka toimivat ympäristöasioiden vapaaehtoisina vertaisohjaajina kotiseudullaan.

Hae mukaan koulutukseen 21.8.2013 mennessä!

Koulutukseen haetaan haluatko ympäristöluotsiksi? -sivulla olevalla lomakkeella.

Koulutuksen osallistujat (5–7 henkilöä) valitaan viikon 34 alussa. Koulutus on osallistujille maksuton, ja Helsingissä järjestettävän seminaarin matkakulut korvataan. Koulutuksen toteutukseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä.  Maaseudun Sivistysliiton yhteistyökumppanina koulutuksen toteuttamisessa toimii Kuopion Taidemuseo, jossa on parhaillaan esillä teemaan liittyvä näyttely Kultainen Metsä.

Ympäristöluotsitoiminta on osa Maaseudun Sivistysliiton Ympäristösivistyksen hanketta, johon voi tutustua tällä sivustolla. Ympäristösivistyksellä tarkoitamme ihmisen omakohtaisia näkökulmia ja vastuullista suhdetta luontoon ja ympäristöön. Ympäristöluotsit voivat herätellä tätä suhdetta ja saada katsomaan omaa lähiympäristöä uusin silmin. Ympäristöluotsi ei ole opas vaan innostava kanssakulkija ja ”vertaisihmettelijä”. Toiminta on vapaaehtoistyötä oman ympäristön puolesta.

Ympäristöluotsit tarjoavat ympäristösuhdetta syventäviä ja monipuolistavia kokemuksia esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, seniori- tai erityisryhmille, kyläyhdistyksille ja järjestöille. Toimintaa voi järjestää niin asutusalueilla kuin luonnonympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on n. 30 h ja se koostuu tapaamisista, seminaaripäivästä sekä omien toimintaryhmien ohjaamisesta. Luotsiryhmän ympäristötietoutta syvennetään myös aiheeseen liittyvän materiaalin ja keskustelujen välityksellä. Koulutus tarjoaa erilaisia ympäristökasvatuksellisia metodeja, joita luotsit voivat hyödyntää luotsaustoiminnassaan.

Koulutuksen aloitustapaaminen pidetään keskiviikkona 28.8. klo 17 alkaen Kuopion Taidemuseolla. Koulutusryhmän muut tapaamiset sovitaan ryhmän kesken. Etukäteen sovittuja koulutustilaisuuksia ovat ympäristösivistyksen seminaaripäivä Helsingissä 23.9. sekä jokamiehenoikeuksia käsittelevä tilaisuus Kuopiossa 22.10.

Ideana on, että ympäristöluotsit aktivoivat omia työn, harrastuksen tai muun kiinnostuksen kautta tuttuja kohderyhmiään ympäristösivistyksen pariin. Tarkoituksena on myös ideoida konkreettisia tekoja oman elinympäristön ja lähimaiseman parantamiseksi. Koulutuksen jälkeen taitoja voi käyttää monin tavoin vapaaehtoistyössä oman elinympäristönsä hyödyksi ja siellä elävien iloksi.

Ympäristöluotsi-koulutuksen teemoja ovat mm.

1. Jokamiehen oikeudet ja luontosuomalaisuus: esim. retkeily, metsäluonnon käyttö, luonnon villit ruoka-aineet, uudet teknologiat luontokokemusten avartajina
2. Jokamiehen vastuu ja kestävä kehitys: esim. kierrätys, jätehuolto, uusiutuvat energialähteet, kaavoituksen seuraaminen, ympäristöpoliittinen vaikuttaminen
3. Ihminen ja miljöö: esim. kotiseudun tuntemus, luonnonhistoria, nähtävyydet, paikkasidonnainen taide, yhteisöllisyys identiteetin luojana, rakentaminen ja asuminen, kulttuuriset kerrostumat
4. Kauneus kuuluu kaikille: esim. ympäristön kauneudesta, viihtyisyydestä ja kulttuuriarvoista huolehtiminen, ympäristötaide

Hae koulutukseen tai kysy lisää Maaseudun Sivistysliitosta koulutushankkeen koordinaattoreilta:

Reeta Rönkkö
puh. 050 326 7889
reeta.ronkko@msl.fi

Kristiina Ljokkoi
puh. 050 413 8213
kristiina.ljokkoi@aalto.fi