Tukijat

Kiitämme Koneen Säätiötä, Keskitien Tukisäätiötä, Alfred Kordelinin säätiötä, ympäristöministeriötä ja muita hankekokonaisuutta tukeneita rahoittajia.

Lämmin kiitos näyttelyiden ja tapahtumien yhteistyökumppaneille.